News

Welke invloed zal de evolutie van de data hebben op de opslagsector?

Door Jason Beeson, Commercieel Directeur bij de opslagspecialisten van Hammer

We hebben de ijstijd, de ijzertijd en het industriële tijdperk gekend. Nu zijn we goed op weg in het informatietijdperk. Wereldeconomieën verschuiven van activiteiten geïnspireerd door de industriële revolutie naar deze die berusten op informatie en automatisering. Waar vroeger machines en spierkracht de hoekstenen vormden van het succes, is het nu informatiseren en connecteren. Als gevolg daarvan worden we overstelpt met data.

En dat is goed. Data - informatie - is het fundament waarop het moderne zakelijk succes berust; het fundament van een kenniseconomie. Hoe meer data - hoe meer informatie - we hebben, hoe beter de beslissingen die we nemen en hoe beter de voorspellingen die we maken.

Het is geen wonder dat we een data-explosie kennen. Ongeveer 90% van alle data die vandaag bestaat, is aangemaakt in de afgelopen twee jaar. Tegen 2020 zal er voor ieder mens op de planeet, elke seconde ongeveer 1,7 MB informatie worden aangemaakt. Tegen die tijd zal ons opgebouwd digitale universum aan data groeien van 4,4 ZB vandaag tot ongeveer 44 ZB of 44 biljoen GB; dat is bijna net zo veel digitale bits als er sterren in het heelal zijn.

Laten we dat even in perspectief stellen. Als alle woorden die ooit werden gesproken als 16kHz 16-bit audio zouden worden gedigitaliseerd, zouden we 42 ZB capaciteit nodig hebben om dat allemaal op te slaan. Dat is het volume aan gegevens waar we het over hebben.

Deze data worden aangemaakt door diverse bronnen: sensoren, social media, e-commerce, mobiele telefoons, enzovoort, in feite alles wat verbonden is met het internet. Dat is een zeer grote hoeveelheid data en dit zal alleen maar groeien.

Wat evenwel verwonderlijk is, is dat minder dan 0,5% van al deze opgeslagen data, ooit tot hun maximaal potentieel worden geanalyseerd en gebruikt. Dit is waar de opportuniteiten liggen, niet alleen voor de bedrijven die de gegevens bezitten om beter het gedrag en de voorkeuren van de klant te begrijpen, maar ook voor degenen die in de data-opslag sector actief zijn. Dit is de jackpot voor omzetgroei. Volgens het IDC overtreft deze snelle aanmaak van data de opslagcapaciteit, wat niet verrassend is.

Dit betekent dat datacenters zullen blijven groeien, zowel in aantal als in omvang. IBM, bijvoorbeeld, heeft aangekondigd dat het de capaciteit van zijn cloud-datacenter in het VK gaat verdriedubbelen. Dit gaat zich waarschijnlijk intensiveren aangezien de vraag naar opslag niet alleen van de groei van enkel maar ruwe data afkomstig is, maar ook van het feit dat deze data steeds meer worden gestructureerd, dat wil zeggen, gesorteerd en gesegmenteerd, voor analyse.

Volgens de Worldwide Semi-annual Big Data and Analytics Spending Guide (de wereldwijde halfjaarlijkse uitgavengids voor grote hoeveelheden data en analyse) van het IDC, zullen de wereldwijde inkomsten voor grote hoeveelheden data en businessanalyse groeien van 130,1 miljard $ in 2016 tot meer dan 203 miljard $ in 2020.

Deze behoefte om groeiende hoeveelheden data op te slaan wordt mede gedragen door de fabrikanten van harde schijven die geld pompen in R & D en HDD's en SSD's creëren met een grotere capaciteit. WD en Seagate bieden nu een 10 TB HDD en Seagate een 60 TB SSD aan. De netwerken evolueren ook met Mellanox, Dell, Huawei en QLogic. Allen bieden 100Gb/s ethernet-connectiviteit. In feite heeft Mellanox onlangs Connect X6 adapters aangekondigd die 200GbE ondersteunen, hoewel ze nog steeds niet algemeen beschikbaar zijn.

Ontwerpers van datacenters richten zich ook op het stroomlijnen van de centers met een lagere koolstofvoetafdruk en een grotere energie-efficiëntie. Velen richten zich op een PUE (power usage efficiency [energiegebruik efficiëntie]) rating van minder dan 1,5.

Het is duidelijk dat de winnaars in deze informatie-explosie, degenen zullen zijn die het registreren en bundelen, dissectie en verspreiding van data voor een maximaal effect zullen faciliteren. Hammer, de bekroonde distributeur met 25 jaar ervaring in het leveren van opslag-, server- en netwerkoplossingen is goed geplaatst om samen te werken met degenen voor wie opslag bedrijfskritisch is en hen te adviseren.

Source: Hammer
Published Date: 16/03/2017

Back to News