News

Vad har kristaller, glas och DNA gemensamt?

De är alla innovativa nya sätt att möta det ständigt växande behovet att lagra mycket stora mängder data, säger Nick Powling från Exertis Hammer.

 

IDC, som har förutsagt datatillväxt för många år, säger att vårt digitala universum kan komma att växa till mer än 160 zettabytes (ZB) av data vid året 2025.

 

Detta drivs till stor del av den ökade mängden sociala och mobila aktiviteter. StorageCraft skriver i sin Big Data-rapport, att det totala antalet mejl (från företag och konsumenter) som skickas varje dag kommer att överstiga 281 miljarder. Vid 2022 kommer det att uppnå mer än 333 miljarder. 

 

Lägg även till alla data som skapas av Internet of Things – där anslutna enheter i hemmet skickar digital information mellan varandra – så verkar den beräknade mängden 160ZB relativt enkel att uppnå.

 

Medan datavolymen fortsätter att öka står lagringssektorn inför utmaningen att hitta nya sätt att möta lagringskraven. ”Dagens infrastruktur kan endast hantera en bråkdel av den annalkande floden av data som förväntas ta upp hela världens kisel med kvaliteten som krävs för integrerade vid  2040”, hävdade Wired.

 

Det stämmer förvisso att en del av datan som genereras inte förvaras länge, eller ens överhuvudtaget, säger Spectra Logic i sin rapport, Digital Data Storage Outlook 2018. Trots detta söker lagringssektorn ständigt innovativa sätt att se till att datacentraler har den kapacitet de behöver.

 

Tillverkare såsom WD, Toshiba och Seagate erbjuder redan företagsmarknaden hårddiskar med 14TB kapacitet (med 16TB på god väg) och 12TB SSD-diskar, och Spectra Logic uppskattar en hög tillväxttakt för SSD fram till 2020 då det är sagt att hårddiskindustrin kommer att erbjuda sina tjänster till en singuljär marknad, främst för stora IT-kedjor och molnleverantörer. ”Medan datavolymen växer så kommer betydande lagringsinnovation att behövas för att möta behoven för kapacitet, prestanda och budget”, säger Nathan Thompson, VD för Spectra Logic.

 

Detta försöker man nu att lösa genom innovativa metoder för datalagring med hjälp av traditionella medier samt genom att hitta nya sätt att lagra mycket stora mängder i mycket små utrymmen.

 

I det första alternativet, till exempel, utforskar Microsofts Project Natick möjligheten att bygga datacentraler under vattnet. Detta minskar behoven av att hitta lämpliga platser på land, samtidigt som centren kyls ner på ett utmärkt sätt. Sedan tillkommer Islands föreslagna dataskyskrapa som, med sitt ihåliga inre, skulle komma att generera ett kylande luftflöde.

 

Men det är de nya mediealternativen som är riktigt spännande och där ser vi redan verkligt originellt tänkande. Kristaller och DNA prövas till exempel som framtida datalagringslösningar.

 

Idén med att lagra data i DNA är inte särskilt ny; men den är fortfarande i utvecklingsstadiet. Potentialen är dock enorm. ”DNA har en informationslagringsdensitet som är flera storleksordningar högre än någon annan känd förvaringsteknik”, säger Victor Zhirnov, chefsforskare på Semiconductor Research Corporation, enligt ett citat i Wired. Ett enda gram DNA kan hålla ungefär 1ZB data och fyra gram kan bära all data som skapas på ett år. Utmaningen som branschen står inför är att upprätta metoder för att hämta dessa data från stora DNA-lager.

 

Samtidigt tänker innovatörerna på att använda kristaller som ett förvaringsmedium. ”Saltkristaller i nanostorlek, kodade med data med hjälp av laserljus, skulle kunna vara framtidens datalagringsteknik”, enligt Phys Org.

 

Annars då? Holografisk lagring är en teknik under utveckling som använder hela djupet på standarddiskar (till skillnad från endast ytlagret) och kan erbjuda säker datalagring på flera nivåer i drygt 50 år.


Och 5D-glasskivor; en prototyp med storleken av ett 2-pundsmynt som kan rymma 360TB data och stå emot extrema temperaturer på upp till 190°C har redan skapats, och teamet bakom den tror att data kan förvaras på dessa diskar i flera miljarder år. Hitachi har också framställt en dataskiva av 5D-glas. Den använder sig av binär kod och ett 2mm tjockt och 1 kvadrattum stort stycke kvartsglas som kan rymma 40Mb data.

 

Alla banbrytande saker. Men låt oss inte glömma de äldre sätten att lagra data. Quantums VD säger att magnetband fortfarande fyller ett ökande behov inom videoövervakning samt i media- och underhållningsindustrierna. Sony har utvecklat ett magnetiskt kassettband som rymmer 148 GB per kvadrattum band. Det använder en teknik som kallas sputtring, där argonjoner skjuts mot polymerfilm för att skapa ett skikt av fina magnetiska kristaller.

 

Det viktigaste är dock att, oavsett vilka lagringsbehov du har – magnetband för djup arkivering eller hårddiskar och SSD-diskar för dagens Big Data-krav – så kan Exertis Hammer erbjuda såväl lösningarna som kunskapen om marknadsutvecklingen.

Source: Exertis Hammer
Published Date: 27/11/2018

Back to News